Door 17 maart 2021 Lees verder →

Thuiskantoor en videotools: het nieuwe normaal!

Het onderwerp ‘thuiskantoor’ en het hebben van een flexibele werkplek heeft in de huidige periode van deze pandemie veel terrein gewonnen en wordt wereldwijd besproken. Werk is niet langer meer een plek waar je naartoe gaat, maar het is iets wat je juist overal kunt doen. Om met elkaar in contact te blijven, informatie uit te wisselen en de productiviteit te waarborgen, neemt de behoefte aan video- en samenwerkingsoplossingen toe. Wat dit technisch gezien inhoud, hoe goed het in de dagelijkse praktijk werkt, welke eisen er worden gesteld en welke eisen er nog gesteld moeten worden, zijn allemaal vragen die Kingston Technology nader heeft onderzocht door een internationaal onderzoek uit te voeren in België, Duitsland en Nederland.

De helft van de mensen in Nederland gebruikt oplossingen zoals Slack, Zoom, Teams of Skype, waarbij 49 procent van de mensen deze tools in werk gerelateerde sfeer vanuit het thuiskantoor gebruikt. De jongste leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar gebruikt de tools aanzienlijk intensiever. In Duitsland maakt bijna twee derde van de werkenden gebruik van videotoepassingen, in Nederland is dat maar liefst 103 procent en in België 104 procent. De tools worden voor zowel privé als voor werk gebruikt1 door gebruikers die in toenemende mate afhankelijk zijn van de goede werking van de technologie. De vraag blijft of de problemen die thuiswerkers ervaren ook echt daadwerkelijk met een slechte internetverbinding te maken hebben. Bijna de helft van alle respondenten in de drie landen ervaart technische problemen bij het thuiswerken of het gebruik van diverse video-conferentiesystemen (DE: 48%, NL: 53%, BE: 46%). Bijna één op de tien thuiswerkende Nederlanders moet tijdens een conferentie de videotool uitschakelen om de verbinding te verbeteren. Deze situatie is vergelijkbaar in België en Duitsland. In België (28%), Duitsland (28%) en Nederland (24%) wijdt bijna een kwart van de respondenten problemen met videoconferenties aan een slechte internetverbinding.

Geheugenupgrade

Bovendien ziet 19 procent van de Nederlanders die videotools gebruiken een trage computer als oorzaak van het probleem, maar slechts 10 procent noemt een gebrek aan opslagcapaciteit als mogelijk probleem. In feite begrijpt 63 procent van de ondervraagde Nederlanders niet of nauwelijks hoe de prestaties van hun computer verband houden met de opslagoplossing die zij gebruiken én welke invloed dit heeft op hun gebruik van de verschillende videotools. Met maar liefst 71 procent in België en 59 procent in Duitsland is de situatie in de buurlanden vergelijkbaar met die van Nederland. Het loont zich om niet alleen buiten de PC naar oorzaken voor slechte prestaties te zoeken. Geheugen, een belangrijk onderdeel van elk systeem, is ook van invloed op de kwaliteit van een videoconferentie en het vermogen van een computer om multitasking-functies uit te voeren, zoals het delen van een presentatie tijdens een virtuele vergadering. De eisen die aan de systeembronnen worden gesteld verschillen per videotool.

Taakbeheer

Desalniettemin zal het installeren van extra geheugen boven op de minimum systeemvereisten zorgen voor een aangenamere videoconferenties en betere prestaties van andere toepassingen. De sneltoets “Control – Alt – Delete” kan worden gebruikt om het taakbeheer te openen en het huidige geheugengebruik te bekijken. Tijdens een videoconferentie kunt u het verschil zien tussen “video aan” en “video uit”. Daarbij kunnen onnodige capaciteitsvreters worden geïdentificeerd en worden uitgeschakeld. Met slechts een paar upgrades kunnen werkgevers dus al veel doen om de ervaring van de thuiswerkplek te verbeteren en de online vergaderingen van hun werknemers soepel te laten verlopen. Echter, de overgang naar het thuiswerken is in veel gevallen niet altijd optimaal verlopen. Bijna 30 procent van de Nederlanders en Belgen en 16 procent van de Duitsers hebben geen technische ondersteuning van hun werkgever gekregen en hebben de zaken zelf moeten regelen. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven die hun werknemers al adequaat ondersteunen: vooral in Nederland (23%) heeft de IT-afdeling geholpen bij het opzetten van thuiskantoren, terwijl Duitsland (18%) en België (21%) nog wat achterlopen.

Genoemde resultaten zijn gebaseerd op een online enquête die namens Kingston Technology door een marktonderzoeksinstituut in Duitsland, België en Nederland is uitgevoerd eind december 2020. Er werden 3916 deelnemers geënquêteerd, die qua leeftijd en geslacht representatief zijn voor de bevolking (DE: 2042, NL: 865, BEL: 1009).

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.

Geplaatst in: Home Office