Door 22 september 2017 Lees verder →

WiFi-liften strafbaar

Bijna 15% van de Nederlanders maakt wel eens gebruik van het WiFi-netwerk van de buren, ook wel WiFi-liften genoemd. Bijna 6% doet dit zonder toestemming. Dit blijkt uit onderzoek door Multiscope, uitgevoerd in opdracht van Sooda internetbureau. De voornaamste redenen hiervoor zijn een verhuizing, kostenbesparing, storing van het eigen netwerk of de behoefte naar een betere downloadsnelheid.

Ruim 1.000 respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat 2% van de deelnemers regelmatig gebruik maakt van andermans WiFi-netwerk. Hiervan heeft 1,4% toestemming gevraagd. Meer dan 3% van de respondenten maakt af en toe gebruik van een ander netwerk, waarvan 2,5% met toestemming van de buren. 9% geeft aan dat ze het ooit wel eens hebben gedaan, de helft hiervan deed dit zonder toestemming. De argumenten die de respondenten hiervoor geven zijn een verhuizing waarbij nog geen internetabonnement was afgesloten, kostenbesparing, een storing van het eigen netwerk of de betere downloadsnelheid van het WiFi-netwerk van de buren.

Strafbaar

Als je zonder toestemming gebruik maakt van het beveiligde WiFi-netwerk van je buren is dit strafbaar. WiFi-liften valt namelijk onder het wetsartikel van computervredebreuk (artikel 138a Wetboek van Strafrecht). Hierbij is er sprake van het opzettelijke en wederrechtelijk binnendringen in een systeem of netwerk. Op dit misdrijf staat een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar of een geldboete van €20.500,-. Over het zonder toestemming gebruik maken van een onbeveiligd WiFi-netwerk zijn nog geen uitspraken gedaan. De minister heeft bij de invoering van de wetswijziging in 2006 aangegeven dat het voor strafbaarheid voor de potentiële dader kenbaar moet zijn geweest dat hij zich op verboden terrein zou begeven. Bijvoorbeeld door de naam van het netwerk (“Privé” of “Verboden toegang”), of door de andere omstandigheden van het geval. Het gebruik van open WiFi-netwerken, zoals publieke hotspots, is uiteraard niet strafbaar.

Geplaatst in: Home Office