Door 15 januari 2016 Lees verder →

Devolo Home Control Starter Kit

Devolo heeft onder de naam Home Control Starter Kit een bundel op de markt gebracht met daarin een oplossing voor thuisautomatisering. De starter kit is bedoeld voor het draadloos bedienen van elektrische apparaten in huis. Het Home Control systeem van Devolo maakt daarvoor gebruik van de draadloze standaard Z-Wave. Het systeem belast dus niet het WiFi-signaal in huis. In de Starter Kit zitten een centrale, een deur-/venstercontact en een intelligent stopcontact. Wij namen de proef op de som.

Devolo Home Control Starter Kit 01De Devolo Home Control Stater Kit zit in een witte doos. In deze doos vinden we een kleine handleiding, de deur-/venstercontact met losse dubbelzijdige plakstrips en schroeven, een intelligent stopcontact, de Home Control Centrale en een netwerkkabel. De centrale, die men direct een stopcontact steekt, vormt het hart van het Devolo Home Control systeem. Deze beschikt over een gebruikersinterface, de Home Control portal, waarmee men alle Home Control apparaten kan bedienen. Toegang tot het Home Control portal is heel eenvoudig via de My Devolo website en de gratis te downloaden My Devolo app. De eerste keer dient men via de website portal verbinding te maken om de benodigde initiële en administratieve handelingen, zoals het aanmaken van een gebruikersaccount en de eerste keer aanmelden van de Home Control Centrale, uit te voeren.

Devolo Home Control Starter Kit 03

Z-Wave

Het Devolo Home Control systeem maakt gebruik van Z-Wave in plaats van WiFi om de verschillende apparaten met elkaar te laten communiceren. Dat biedt diverse voordelen. Ten eerste communiceren toestellen die gebruik maken van Z-Wave alleen maar met elkaar wanneer er iets gebeurt. Dat is een stuk energie-efficiënter, wat het batterijleven van de onderdelen die daar gebruik van maken ten goede komt. Daarnaast gaan Z-Wave-stralen ook beter door dikke muren en plafonds heen dan een WiFi-signaal en functioneren alle Devolo Home Control apparaten die op het lichtnet zijn aangesloten tevens als repeaters, zodat de ontvangst overal goed is. Z-Wave is bovendien een open standaard, die al door meerdere fabrikanten wordt gebruikt. Dat betekent dat ook apparaten van andere leveranciers in het Devolo Home Control systeem kunnen worden opgenomen. En misschien wel het belangrijkste voordeel: omdat de apparaten niet via het WiFi-thuisnetwerk met elkaar communiceren, kun je ze volledig afsluiten van internet. De centrale heeft bij de eerste installatie een internetverbinding nodig om te activeren, maar daarna kan je ervoor kiezen om de internetverbinding uit te schakelen, zodat niemand van buitenaf het Home Control-systeem kan binnendringen. Houd er dan wel rekening mee, dat het op afstand bedienen van apparaten dan ook niet mogelijk is.

Devolo Home Control Starter Kit 04Home Control Centrale

De Home Control Centrale beschikt aan de voorzijde over een knop voor dLAN-versleuteling (huissymbool) en een Home Control toets (vinkje), en aan de onderkant een netwerk- en een USB-aansluiting. De USB-aansluiting is bedoeld voor toekomstige uitbreidingen. We steken de Home Control Centrale in het stopcontact en sluiten deze via de meegeleverde netwerkkabel aan op ons thuisnetwerk. Om de Home Control Centrale met de router te verbinden, drukken we op de huis- respectievelijk versleutelingsknop (1 seconde) van een bestaande dLAN-adapter in het thuisnetwerk en aansluitend – binnen 2 minuten – op de dLAN-versleutelingsknop met het huis-symbool (1 seconde) van de Home Control Centrale. Als de verbinding is gemaakt, brandt de Home Control toets (vinkje) wit. De volgende stap is het aanmaken van een gebruikersaccount op de MyDevolo website. Gebruik hiervoor de nieuwste versie van de Internet Explorer, Firefox of Chrome. De browser van Windows 10, Microsoft Edge, wordt niet ondersteund.

Devolo Home Control Starter Kit 07Inloggen

Via Internet Explorer gaan we naar de My Devolo website en klikken op Gebruikersaccount aanmaken en registreren ons. Via een activeringsbevestiging op het eerder ingevulde e-mailadres kan het account worden geactiveerd. We kunnen nu met onze gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Op de home page klikken we vervolgens op Home Control centrale en voegen onze nieuwe centrale toe door op de Plus-toets (+) te klikken. Er wordt nu gevraagd om adresgegevens. Dit is nodig voor de weergegevens. We bevestigen onze invoer met Overnemen en in het volgende scherm wordt het serienummer van de in het thuisnetwerk gevonden Devolo Home Control Centrale getoond. We klikken op Accepteren om het serienummer te bevestigen. Vervolgens wordt gevraagd kort op de knop met het vinkje te drukken. Nadat de centrale is gevonden, verschijnt een venster met de vraag Welk apparaat wilt u aan “devolo Home Control” toevoegen? De centrale is nu geïnstalleerd en gereed voor gebruik.

Devolo Home Control Starter Kit 10

Apparaten toevoegen

Er worden in het venster acht apparaten genoemd, te weten een afstandsbediening, bewegingsdetector, deur-/venstercontact, draadloze schakelaar, intelligent stopcontact, kamerthermostaat, radiatorthermostaat en rookdetector. Het negende venster vermeldt ‘onbekend apparaat’. In de Home Control Starter Kit zitten twee apparaten, te weten het intelligente stopcontact en een deur-/venstercontact. Hiermee kan men bijvoorbeeld een lamp in een specifieke ruimte aan laten gaan als de deur wordt geopend. We beginnen met het aanmelden van het intelligente stopcontact. In vier eenvoudige stappen wordt het intelligente stopcontact aangemeld. In de laatste stap moet men het apparaat een naam geven en de plaats in het huis opgeven. In ons geval is dat de kelder, want we willen in de kelder een lamp automatisch aan laten gaan als de deur wordt geopend. Vervolgens voegen we op dezelfde wijze het deur-/venstercontact toe. Tijdens deze aanmeldprocedure moet men de zwarte batterijstrip achterop het apparaat verwijderen en het op de gewenste plek bevestigen. We kregen een foutmelding dat het apparaat offline was. Na het apparaat te hebben verwijderd en opnieuw aangemeld, werkte het wel. Beide apparaten staan nu keurig in de lijst van apparaten. Wat nu te doen?

Devolo Home Control Starter Kit 06Opties

De meegeleverde handleiding vermeldt keurige alle stappen voor het in gebruik nemen van de centrale en het toevoegen van de apparaten, maar daar blijft het bij. Over het gebruiken en eventueel aan elkaar koppelen van apparaten, geen woord. De Online Help biedt echter uitkomst. Hier vinden we meer informatie over de secties Groeperingen, Tijdbesturingen, Scènes, Meldingen en Regels. Via de sectie Groeperingen kan men apparaten van dezelfde categorie in een groep plaatsen om deze binnen een ruimte gelijktijdig te kunnen besturen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aantal lampen in een kamer. In de sectie Tijdbesturingen kan men de toestand, respectievelijk het gedrag van een apparaat voor een bepaalde periode vastleggen. Bijvoorbeeld het aan- en uitzetten van verlichting op bepaalde momenten. In de sectie Scènes kan men de schakeltoestanden van apparaten in scènes samenvatten. Via Meldingen kan men opgeven wie en wanneer een melding per sms, e-mail of push notificatie moet ontvangen en via Regels kan men apparaten in eenvoudige of complexe ‘Als-dan-relaties’ plaatsen. Dit laatste lijkt ons de beste optie voor onze kelder.

Devolo Home Control Starter Kit 05

Regels aanmaken

We klikken op de sectie Regels en vervolgens op het plusteken (+) om een nieuwe regel aan te maken. In het tekst vak linksboven geven we de regel een duidelijke naam: Deurcontact open. Vervolgens verslepen we het element Deurcontact naar het linker venster getiteld Wanneer. In het pull-down menu van Deurcontact kiezen we bij Toestand voor de optie geopend. Vervolgens verslepen het element Stopcontact naar het eerste venster in het rechterdeel getiteld Dan. Hier zetten we het stopcontact op Aan door het schakelaartje in het elementvenster naar rechts te verschuiven. We slaan de regel op door op het vinkje rechtsboven te klikken. We herhalen bovenstaande handelingen, met dien verstande dat we nu kiezen voor de toestand gesloten en zetten het stropcontact uit. Deze regel noemen we Deurcontact gesloten en slaan ook deze regel op door op het vinkje rechtsboven te klikken. Als we nu een lamp aansluiten op het intelligente stopcontact (niet vergeten deze aan te zetten) en vervolgens de deur openen waarop we het deurcontact hebben bevestigd, dan gaat automatisch het licht aan. Sluiten we de deur, dan gaat het licht weer uit. Regels kunnen eventueel ook worden onderworpen aan een tijdsschema. Stel dat je kelder of souterrain een raam heeft en er overdag voldoende licht is, dan kun je instellen dat bovenstaande regels alleen werken als het donker is. In de webapplicatie kunnen apparaten overigens ook op afstand in en uit worden geschakeld. Dat laatste vereist uiteraard wel dat je de internetverbinding van de Centrale hebt ingeschakeld.

Devolo Home Control Starter Kit 08

My Devolo App

De bijbehorende My Devolo app is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android) en Apple Store (iOS). Met deze app kan op een smartphone of tablet vrij eenvoudig op afstand de status van de diverse apparaten worden bekeken. Via een pull-down menu kan men de diverse menu-onderdelen, te weten Huis-dagboek, Apparaten, Groeperingen, Tijdbesturingen, Scènes, Meldingen, Regels en FAQ, openen. In het Huis-dagboek kan men een overzicht vinden van alle activiteiten en in Apparaten wordt overzichtelijk de status van alle aangesloten apparaten getoond. Klikken we bijvoorbeeld op het Deurcontact, dan zien we de huidige status, de laatste schakeltijd, de temperatuur, helderheid en batterijstatus. Via Bewerken kan men eventueel de instellingen van het desbetreffende apparaat aanpassen. In Regels zien we de door ons aangemaakte regels voor het deurcontact staan. Hier kunnen we geen nieuwe regels maken of aanpassingen aan een bestaande regel doen, maar wel een bestaande regel eventueel uit- en weer aanzetten via de aan/uitknop. Ale met al zijn de bedien- en instelmogelijkheden in de app redelijk beperkt. Wil men iets instellen, dan kan men beter inloggen op de My Devolo website. Dat kan vanuit de app via de optie Volledige versie onderaan het menu.

Devolo Home Control Starter Kit 09

Conclusie

Breepunt PlusPuntDe Devolo Home Control Starter Kit kost € 219,-. De kit is beperkt qua mogelijkheden maar er zijn voldoende extra componenten, zoals een bewegingsdetector, rookdetector, kamerthermostaat, schakelaar en radiatorthermostaat, beschikbaar om tal van zaken in huis verregaand te automatiseren. Belangrijkste minpunt is de beperkte werking van de app en ook duiken er nog geregeld Duitse termen op in de Nederlandse gebruikersinterface. Het systeem zelf blinkt echter uit in gebruiksgemak en belast in tegenstelling tot veel andere systemen het WiFi-signaal in huis niet. Ook de optie dat men er voor kan kiezen om het systeem af te sluiten van het internet spreekt ons aan. Op basis van het gebruiksgemak verdient de Devolo Home Control Starter Kit dan ook een Breekpunt PlusPunt. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.devolo.com/nl/.

Geplaatst in: Breekpunt Pluspunt, Domotica