Workshops - Microsoft Windows - Windows XP

Herstelpunten in Windows XP [2]

In "Herstelpunten maken en gebruiken in Windows XP" hebben we u verteld wat herstelpunten zijn, welk nut ze hebben, hoe ze aanmaakt en hoe u ze kunt gebruiken om uw systeem weer in optimale condities te brengen. Wat we u niet hebben verteld is hoe u het automatisch maken van herstelpunten kunt uitschakelen en hoe u oude herstelpunten die u niet meer nodig heeft kunt opruimen.

Herstelpunten zijn een fantastische voorziening in Windows XP die vaak hun nut hebben als laatste reddingsmiddel wanneer Windows XP niet meer doet wat u wil. Herstelpunten hebben echter één groot nadeel: ze zijn enorm plaatsverslindend. De plaats die ze op uw harde schijf innemen kan al snel in de honderden megabytes lopen. En dat is vaak kostbare ruimte die u beter voor andere doeleinden kunt gebruiken.

Een mogelijkheid om de ruimte die door de herstelpunten wordt ingenomen drastisch te beperken is natuurlijk door deze functie uit te schakelen. Het is een mogelijkheid die niet echt aan te raden is want mocht u ooit in de problemen komen, dan moet u die problemen zien op te lossen zonder herstelpunten. En dat is vaak lastiger dan u denkt!

Mocht u het automatisch maken van herstelpunten toch willen uitschakelen, dan doet u dat als volgt:

Stap 1
klik met de rechter muisknop op het pictogram " Mijn Computer"

Stap 2
kies in het snelmenu de optie " Eigenschappen"

Stap 3
klik op het tabblad " Systeemherstel"

Stap 4
Plaats een vinkje vóór " Systeemherstel op alle stations uitschakelen"Ook is het mogelijk om op het tabblad "Systeemherstel" voor elk station apart aan te gevenof systeemherstel actief moet zijn. En niet echt handige methode omdat de kans bestaat dat een herstelpunt plater, wanneer u het dringend nodig heeft, niet compleet is.

Een tweede mogelijkheid om de plaats die systeemherstel op uw systeem inneemt te beperken is door oudere herstelpunten te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld alleen het laatste herstelpunt waarvan u zeker bent dat uw configuratie tijdens het maken van dat herstelpunt nog in orde was bewaren en alle voorgaande herstelpunten verwijderen.

Dit doet u als volgt:

Stap 1
Open " Mijn Computer"

Stap 2
klik met de rechter muisknop op het pictogram van station C

Stap 3
kies in het snelmenu de optie " Eigenschappen"Stap 4
klik op het tabblad " Algemeen" op de knop voor " Schijfopruiming"

Stap 5
Na enkele seconden wordt het scherm " Schijfopruiming" geopendStap 6
klik op het tabblad " Meer opties"

Stap 7
klik in de sectie " Systeemherstel" op de knop " opruimen"Stap 8
Windows XP zal u nu vragen of u er zeker van bent dat u alle herstelpunten met uitzondering van het meest recente herstelpunt wilt verwijderen. Geeft u hier als antwoord JA, dan zijn alle oude herstelpunten weg en heeft u weer wat extra vrije ruimte op uw harde schijf.

Stap 9
Heeft u meerdere stations op uw systeem, dan kunt u stap 2 tot en met stap 8 herhalen voor deze stations.


Relevante links
Herstelpunten maken en gebruiken in Windows XP [1]

 

Workshops
Boekentip
Woordenboek
Woordenboek