Tips & Trucs - Internet - Internet Explorer

Instellingen van de Internet Explorer opslaan

Werkt u regelmatig met de Internet Explorer, dan zult u in deze webbrowser vast en zeker een aantal instellingen naar uw eigen inzicht hebben aangepast. Gaat u Windows XP echter opnieuw installeren, dan bent u al deze instellingen kwijt. Niet erg als het voor u geen moeite is om alle persoonlijke instellingen weer in te stellen na die nieuwe installatie van Windows XP.

Het is echter handiger om de instellingen van de Internet Explorer even op te slaan voordat u begint met het opnieuw installeren van Windows XP. Dit doet u als volgt:

• Kies Start >> Uitvoeren.
• Type op de regel achter Openen: de opdracht REGEDIT en druk op ENTER.
• De Registereditor van Windows XP wordt nu geopend.
• Blader in het linker schermdeel naar de sleutel
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
• Selecteer deze sleutel door er één keer op te klikken.
• Kies vervolgens in het menu Bestand de optie Exporteren.• Geef het bestand een duidelijke naam maar zorg ervoor dat de bestandsextensie REG behouden blijft.• Blader vervolgens in het linker schermdeel naar de sleutel Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState
• Selecteer ook deze sleutel door er één keer op te klikken.
• Kies vervolgens in het menu Bestand weer de optie Exporteren.
• Geef het bestand een duidelijke naam maar zorg ervoor dat ook nu de bestandsextensie REG behouden blijft.

Zorg ervoor dat de twee zojuist aangemaakte bestanden op een veilige plek staan zodat ze tijdens de nieuwe installatie van Windows XP niet per ongeluk verwijderd worden.

Is Windows XP opnieuw geïnstalleerd, dan hoeft u de twee bestanden alleen nog maar even te importeren in het register. Dit doet u door er dubbel op te klikken in de Windows Verkenner. U krijgt dan nog even de vraag of u er zeker van bent dat de gegevens opgenomen moeten worden in het Register. Hier geeft u dan natuurlijk het antwoord JA.

 

LabelKop
Boekentip
Woordenboek
Woordenboek