Workshops - Microsoft Windows - Windows XP

Herstelpunten maken en gebruiken in Windows XP [1]

Wie regelmatig een nieuw programma installeert zal vast en zeker al eens tegen het probleem zijn aangelopen dat na die installatie Windows XP niet meer werkt zoals het hoort. Het vers geinstalleerde programma heeft instellingen veranderd of een driver geinstalleerd waardoor XP zich opeens niet meer zo echt lekker voelt.

In voorgaande versies zat er dan vaak niets anders op dan Windows, en alle andere gebruikte software, weer helemaal opnieuw te installeren. Een moeizaam werkje dat vaak vele uren noeste arbeid vereiste. Gebruikers van Windows XP hebben in zo'n situatie de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamd " herstelpunt".

Een herstelpunt is een momentopname van alle instellingen die op het moment dat het herstelpunt is opgeslagen gelden in Windows XP. Windows XP maakt zeer regelmatig een nieuw herstelpunt aan, bijvoorbeeld wanneer een nieuw stukje softwarewordt geinstalleerd. En dat is wel zo handig want zo kunt u een herstelpunt terugzetten waardoor de situatie zoals die was vóór de installatie van het saboterende programma weer weer terugkeert.

Een herstelpunt vereist altijd een stukje vrije ruimte op uw harde schijf. Het moet per slot van rekening opgeslagen worden!

Een herstelpunt maakt u als volgt:

Stap 1
Kies Start >> Help en ondersteuning

Stap 2
Klik op " Wijzigingen ongedaan maken met behulp van Systeemherstel"

Stap 3
Klik op " Een herstelpunt maken"Stap 4
Klik op " Volgende".

Stap 5
Geen nu een duidelijke beschrijving van het herstelpunt. Windows XP zal automatisch de datum en het tijdstip waarop het herstelpunt gemaakt wordt aan de bestandsbeschrijving toevoegen.Stap 6
Klik tenslotte op " Maken" om het nieuwe herstelpunt op te slaan.


Het terugzetten van een herstelpunt gaat eveneens vrij eenvoudig. U moet hiervoor de volgende handelingen uitvoeren:

Stap 1
Kies Start >> Help en ondersteuning

Stap 2
Klik op " Wijzigingen ongedaan maken met behulp van Systeemherstel"

Stap 3
Klik op " Een eerdere status van deze computer herstellen"Stap 4
Klik op " Volgende".

Stap 5
U krijgt nu een kalender te zien. De vergedrukte datums op deze kalender verwijzen naar een eerder gemaakt herstelpunt. Door op een eerder gemaakt herstelpunt te klikken in de kalender kunt u dat herstelpunt selecteren.Stap 6
Klik op " Volgende"

Stap 7
U krijgt nu nog een waarschuwing dat er een herstelpunt teruggezet zal worden en dat u alle geopende bestanden en programma's moet afsluiten voordat u doorgaat. Dat doet u natuurlijk omdat u anders grote kans hebt dat gegevens verloren gaan!Stap 8
Klik voor de laatste keer op " Volgende".

Stap 9
Windows XP zal het herstelpunt nu terugzetten.

Wanneer het herstelpunt is teruggezet zal uw systeem naar alle waarschijnlijkheid weer naar volle tevredenheid draaien.

 

In de volgende aflevering, Herstelpunten in Windows XP [2], gaan we u vertellen hoe u het automatisch maken van herstelpunten kunt uitschakelen en hoe u oude herstelpunten die u niet meer nodig heeft kunt opruimen.

 

Workshops
Boekentip
Woordenboek
Woordenboek