Door 21 augustus 2018 Lees verder →

Ashampoo Backup Pro 12

De Duitse softwaremaker Ashampoo heeft een nieuwe versie van hun professionele back-upprogramma op de markt gebracht. Ashampoo Backup Pro 12 is een krachtige softwareoplossing voor het back-uppen en herstellen van afzonderlijke bestanden of volledige schijven, inclusief opstartopties (DVD’s/USB) voor besturingssystemen. Automatisch bijgewerkte back-ups maken aanvallen met mal- of ransomware en hardwaredefecten minder problematisch.

Ashampoo Backup Pro 12 is geschikt voor Windows 7 en hoger. Er is een internetverbinding vereist om het programma te activeren en u hebt de volledige beheerdersrechten nodig om het programma te kunnen gebruiken. Alle bewerkingen vinden op de achtergrond plaats en het programma wordt pas actief wanneer er voldoende systeemmiddelen (system resources) beschikbaar zijn, zodat men tijdens het werk niet wordt gestoord. Innovatieve compressie- en versleutelingsalgoritmen zorgen ervoor dat back-ups compact zijn en tegen onbevoegde toegang beveiligd. Naast klassieke opslagmedia ondersteunt Ashampoo Backup Pro 12 ook meerdere Cloud-providers voor eenvoudig uploaden. Back-ups kunnen via het programma zelf of via de Windows Verkenner hersteld worden. Een geïntegreerd reddingsysteem creëert opstartbare CD’s, DVD’s of USB-stations die hulp bieden in het geval van een totale systeemstoring. Hiermee kan men back-ups herstellen, zelfs wanneer het systeem helemaal weigert op te starten. Versie 12 bevat gezondheidscontroles van schijven op basis van SMART-waarden en schijfoppervlaktecontroles voor interne en externe schijven. De nieuwe Backup Viewer biedt onmiddellijke toegang tot bestanden zonder de noodzaak om de bijbehorende back-ups te herstellen. Minder bekende Cloud-opslagproviders zoals OneDrive Business, Owncloud en Nextcloud worden nu ook ondersteund.

Instellingen

Na opstarten van het programma, dient men de eerste keer een back-up plan aan te maken. Klik daartoe op Back-up plan aanmaken en selecteer in het volgende scherm Back-up opslagtype de plak waar de back-updata moet worden bewaard. Hier kan men kiezen uit 11 opties waaronder Lokaal station of een netwerkstation, maar ook diverse Cloud providers als Dropbox, Google Drive en OneDrive. Wij kiezen nu voor de eerste optie en selecteren in het scherm Back-up station selecteren een netwerkstation. De voorgestelde mapnaam Ashampoo Backups laten wij staan. Na het klikken op Volgende moeten we de gebruikersnaam en wachtwoord van het netwerkstation opgeven. In het venster Creëren of Importeren? kiezen we voor Aanmaken en geven het nieuwe back-up plan een duidelijke naam. In het volgende venster kan men er voor kiezen om hele schijven of alleen individuele bestanden of mappen te back-uppen. Wij kiezen deze eerste keer voor de eerste optie. In het volgende venster Bron stations selecteren vinken we de gewenste schijven aan en klikken weer op Volgende. Daarna kan men er voor kiezen om het back-up bestand te beveiligen met een wachtwoord, het bestand wel of niet comprimeren en het aantal back-up versies dat men wel of niet wenst te bewaren. Ook kan men in het venster Versie instellingen kiezen voor incrementele of volledige back-ups. In het venster Back-up planning kan men opgeven of de back-up dagelijks, wekelijks of met de hand moet worden uitgevoerd. Tot slot kan men nog opgeven of de computer na het maken van de back-up automatisch moet worden afgesloten en hoeveel back-up rapporten men maximaal wenst te bewaren.

Praktijk

Heeft men eenmaal een back-up plan ingesteld, dan doet het programma automatisch en op de achtergrond zijn werk. Afhankelijk van de instellingen en de omvang van de harddisk(s), kan de eerste keer dat een back-up wordt gemaakt wel enige tijd in beslag nemen. Heeft men bij de Versie instellingen gekozen voor Infinite incrementele back-up, dan zullen de volgende back-ups veel kleiner zijn en dus ook minder tijd in beslag nemen. Als de eerste back-up succesvol is gedaan, dan ziet men in het venster Back-up status de naam van de back-up staan met een groen vinkje ervoor. Via het pull-down menu Acties kan men nu diverse acties ondernemen, te weten de back-up procedure handmatig starten, de opslaglocatie wijzigen, plan wijzigen, rapporten bekijken, back-up herstellen, back-up tonen, back-up controleren en het plan verwijderen. Via het uitklap menu aan de linkerkant kan men deze en nog een aantal andere acties doen. Via de optie Back-up tonen kan men door de inhoud van een back-up bladeren om zo bijvoorbeeld een specifiek bestand te zoeken, via Schijven controleren kan men de harddisk(s) op fouten laten controleren en deze eventueel repareren, via Herstelsysteem kan men een opstart-CD, -DVD of USB-stick aanmaken, via Instellingen kan men de taal wijzigen en meer van dit soort zaken. De gebruikersinterface is duidelijk en leverde dan ook geen problemen op. Het terugzetten van een back-up vindt plaats via de optie Herstellen. Tijdens dit proces kan men kiezen uit de opties Bestanden of mappen, Schijven (partities) of Complete harde schijven. De eerste optie is vooral handig om een individueel bestand of map terug te plaatsen. Alle procedures vinden stapsgewijs plaats en worden helder uitgelegd, prima!

Conclusie

Ashampoo heeft met Backup Pro 12 een degelijk back-upprogramma op de markt gebracht met een heldere gebruikersinterface. Virus-, ransomware-aanvallen en Windows-fouten zijn niet meer fataal en men kan dit programma ook prima gebruiken om complete harde schijven inclusief operating systeem te back-uppen als men bijvoorbeeld ter vervanging van de oude schijf een grotere harddisk of een SSD-schijf in de computer wil plaatsen. Ashampoo Back-up Pro 12 kost normaliter € 49,99, maar is nu tijdelijk als download verkrijgbaar voor € 29,99. Wie op zoek is naar een degelijk back-upprogramma kunnen we Ashampoo Backup Pro 12 – mede gezien de aantrekkelijke prijs – zeker aanbevelen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.

Geplaatst in: Home Office